Petru - Disclaimer - Petru B.V.
LET OP: AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE. Informeer het kantoor voor het maken van een afspraak

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Disclaimer

Wij bedanken u voor een bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van Petru B.V.

Petru B.V. gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en wordt weergegeven. Niettemin geeft Petru B.V. geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

Petru B.V. kan cookies toepassen om onze webgebruikers gemakkelijk te herkennen en de navigatie door onze site zo mogelijk te vereenvoudigen. Tevens bouwen we hiermee bezoek en navigatiestatistieken op. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. Petru B.V. verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij u deze vrijwillig en door eigen invoer verstrekt. Indien u geen cookies van de Petru B.V. website wenst te ontvangen kunt u dit blokkeren in uw browser.

Indien u door middel van een email of invulformulier gegevens aanvraagt worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

Petru B.V. zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief, fax of email kenbaar te maken.

De Petru B.V. website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Petru B.V. is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Petru B.V. is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

U heeft van Petru B.V. het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en te reproduceren, mits u Petru B.V. herkenbaar als bron vermeldt.